Ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε:Πνευματικά Δικαιώματα

Ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε, η πρώτη ανοικτή & ελεύθερη κινηματογραφική παραγωγή
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε είναι ελεύθερη παραγωγή. Παρ' όλα αυτά το περιεχόμενό της προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τόσο τα κείμενα όσο και οι εικόνες και τα άλλα πολυμέσα που βρίσκονται στο Μεγάλο Έλληνα Οτιδήποτε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους εκτός αν κάπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο, επιτρέπεται όμως η χρήση και η αναπαραγωγή τους χωρίς αντάλλαγμα με μνεία στην πηγή και στους δημιουργούς.

Η άδεια χρήσης που έχει υιοθετήσει ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο με τρόπο παρόμοιο με εκείνον που επιτρέπει ελεύθερη χρήση στο ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή, το περιεχόμενο του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί εφ' όσoν η νέα έκδοση προσφέρει τις ίδιες ελευθερίες σε άλλους και αναγνωρίζει τους δημιουργούς του περιεχομένου του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε (ένας σύνδεσμος προς τη σελίδα με το περιεχόμενο ικανοποιεί αυτόν τον σκοπό). Συνεπώς το περιεχόμενο του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε θα παραμείνει για πάντα ελεύθερο από οποιονδήποτε σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους υπάρχουν για να εξασφαλίσουν την ελευθερία αυτή.

Περιεχόμενα

[επεξεργασία] Πληροφορίες για συνεισφέροντες κειμένων σε εγχειρήματα του Wikicinema

Προκειμένου να αναπτύσσονται τα κοινά ελεύθερης γνώσης και ελεύθερου πολιτισμού, από όλους τους χρήστες που συνεισφέρουν σε εγχειρήματα του Wikimedia απαιτείται να παραχωρήσουν ευρείες άδειες για το γενικό κοινό για την ελεύθερη αναδιανομή και επανάχρηση των συνεισφορών τους, εφόσον η χρήση αποδίδεται και η ίδια ελευθερία για επανάχρηση και αναδιανομή ισχύει σε τυχόν παράγωγα έργα. Συνεπώς, για οποιοδήποτε κείμενο για το οποίο κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα, καταχωρώντας το, συμφωνείτε να δώσετε άδεια χρήσης υπό την άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα ή νεώτερη (στα αγγλικά: Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Greece, αναφέρεται επίσης εν συντομία και ως CC-BY-SA). Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτές οι άδειες επιτρέπουν εμπορικές χρήσεις των συνεισφορών σας, εφόσον τέτοιες χρήσεις ακολουθούν τους όρους.

Ως συντάκτης, συμφωνείτε να σας αποδίδεται η πατρότητα με ένα από τους παρακάτω τρόπους: α) μέσω ενός υπερσύνδεσμου (όπου είναι δυνατό) ή ενός URL προς το άρθρο ή τα άρθρα στα οποία έχετε συνεισφέρει, β) μέσω ενός υπερσύνδεσμου (όπου είναι δυνατό) ή ενός URL προς ένα εναλλακτικό, σταθερό online αντίγραφο που είναι ελεύθερα διαθέσιμο, που ακολουθεί τους όρους της άδειας, και που παραχωρεί αναφορά στους συντάκτες με τρόπο ισοδύναμο με την αναφορά που δίνεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή γ) μέσω ενός καταλόγου όλων των συντακτών σε ηλεκτρονική, έντυπη ή κινηματογραφική μορφή. (Οποιοσδήποτε κατάλογος συντακτών μπορεί να φιλτραριστεί για να εξαιρέσει πολύ μικρές ή άσχετες συνεισφορές.)

Εισαγωγή κειμένου:

Αν θέλετε να εισάγετε κείμενο που βρήκατε κάπου αλλού ή που έχετε συγγράψει μαζί με άλλους, μπορείτε να το κάνετε μόνο αν είναι διαθέσιμο υπό όρους συμβατούς με την άδεια CC-BY-SA ή μια άλλη άδεια με όρους συμβατούς με την άδεια CC-BY-SA.

Αν εισάγετε κείμενο υπό μια συμβατή άδεια που απαιτεί αναφορά δημιουργών, πρέπει, με λογικό τρόπο, να αναφέρετε τον ή τους συντάκτες. Όπου τέτοια αναφορά γίνεται κοινώς μέσω ιστορικών των σελίδων, είναι αρκετό να δώσετε αναφορά στην σύνοψη επεξεργασίας, που καταγράφεται στο ιστορικό της σελίδας, όταν εισάγετε το περιεχόμενο. Άσχετα με την άδεια, το κείμενο που εισάγεται μπορεί να απορριφθεί εάν η απαιτούμενη αναφορά θεωρηθεί πολύ απαιτητική.

[επεξεργασία] Πληροφορίες για συνεισφέροντες πολυμέσων

Μη-κείμενα/πολυμέσα στα εγχειρήματα του Wikicinema είναι διαθέσιμα υπό μια ποικιλία διαφορετικών αδειών χρήσης που υποστηρίζουν τον γενικό στόχο του να επιτρέπουν απεριόριστη επανάχρηση και αναδιανομή. Οι απαιτήσεις για αυτές τις άδειες δίνονται στην Πολιτική Αδειοδότησης του Ιδρύματος Wikimedia. Ανεξάρτητες κοινότητες μπορούν να επεξεργαστούν και να εξειδικεύσουν τέτοιες απαιτήσεις.

[επεξεργασία] Πληροφορίες για όσους κάνουν εκ νέου χρήση περιεχομένου

Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε περιεχόμενο από τα εγχειρήματα του Wikicinema ελεύθερα, με την εξαίρεση περιεχομένου που χρησιμοποιείται υπό εξαιρέσης "εύλογης χρήσης", ή παρόμοιων εξαιρέσεων του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω:

Επαναχρησιμοποίηση κειμένου:

Αναφορά του κειμένου: Για να αναδιανέμετε ένα άρθρο σε οποιαδήποτε μορφή, παραχωρήστε αναγνώριση στους συντάκτες συμπεριλαμβάνοντας ένα από τα ακόλουθα: α) έναν υπερσύνδεσμο ή URL (όπου είναι δυνατό) προς το άρθρο ή τα άρθρα που επαναχρησιμοποιείτε, β) έναν υπερσύνδεσμο ή URL (όπου είναι δυνατό) προς ένα εναλλακτικό, σταθερό online αντίγραφο του άρθρου που είναι ελεύθερα προσβάσιμο, που συμμορφώνεται με την άδεια, και που παραχωρεί αναγνώριση στους συντάκτες με τρόπο ισοδύναμο με την αναγνώριση που δίνεται σε αυτό τον ιστότοπο, ή γ) έναν κατάλογο όλων των συντακτών. (Οποιοσδήποτε κατάλογος συντακτών μπορεί να φιλτραριστεί ώστε να εξαιρεθούν πολύ μικρές ή άσχετες συνεισφορές.) Αυτό ισχύει για κείμενα που αναπτύχθηκαν από την κοινότητα του Wikicinema. Κείμενα από εξωτερικές πηγές μπορεί να έχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις αναφοράς προς το έργο, που θα προσπαθήσουμε να σας επισημάνουμε ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, μια σελίδα μπορεί να έχει μια πινακίδα ή άλλη σήμανση που να δείχνει ότι ορισμένο ή όλο το περιεχόμενο είχε αρχικά δημοσιευτεί κάπου αλλού. Όπου τέτοιες σημάνσεις είναι ορατές στην ίδια την σελίδα, θα πρέπει γενικά να διατηρηθούν από τους επαναχρήστες.

  • Copyleft/Share Alike: Αν κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στην σελίδα ή έργο που επαναχρησιμοποιείτε, πρέπει να τις αδειοδοτήσετε υπό την Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 ή νεότερη.
  • Υπόδειξη αλλαγών: Αν κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες, πρέπει να υποδείξετε με ένα λογικό τρόπο ότι το αρχικό έργο έχει τροποποιηθεί. Αν επαναχρησιμοποιείτε την σελίδα σε ένα wiki, για παράδειγμα, η υπόδειξη αυτού στο ιστορικό της σελίδας είναι επαρκής.
  • Σήμανση άδειας: Κάθε αντίγραφο ή τροποποιημένη έκδοση που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει μια σημείωση άδειας χρήσης που να δηλώνει ότι το έργο δημοσιεύεται υπό την CC-BY-SA και είτε α) έναν υπερσύνδεσμο ή URL προς το κείμενο της άδειας, είτε β) ένα αντίγραφο της άδειας. Για αυτό το σκοπό, ένα κατάλληλο URL είναι το http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

Πρόσθετη διαθεσιμότητα κειμένων υπό την GNU Free Documentation License:

  • Για λόγους συμβατότητας, κάθε σελίδα που δεν περιλαμβάνει κείμενο που είναι αποκλειστικά διαθέσιμο υπό την CC-BY-SA ή μια άδεια συμβατή με την CC-BY-SA είναι επίσης διαθέσιμο υπό τους όρους της GNU Free Documentation License. Προκειμένου να διαπιστώσετε αν μια σελίδα είναι διαθέσιμη υπό την GFDL, κοιτάξτε στο κατωσέλιδο της σελίδας, το ιστορικό της σελίδας, και την σελίδα συζήτησης για αναφορά περιεχομένου υπό μόνο μία άδεια που δεν είναι συμβατή με την GFDL. Όλα τα κείμενα που δημοσιεύτηκαν πριν την 15η Ιουνίου 2009 δημοσιεύτηκαν υπό την GFDL, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό της σελίδας ώστε να ανακτήσετε περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε πριν από αυτή την ημερομηνία για να διασφαλίσετε συμβατότητα με την GFDL.

Επαναχρησιμοποίηση μη-κείμενων/πολυμέσων:

  • Όπου δεν σημειώνεται διαφορετικά, αρχεία πολυμέσων είναι διαθέσιμα υπό διάφορες άδειες ελεύθερου πολιτισμού, σύμφωνες με την Πολιτική Αδειοδότησης του Ιδρύματος Wikimedia. Παρακαλούμε να κοιτάξετε την σελίδα περιγραφής πολυμέσου για λεπτομέρειες σχετικά με την άδεια χρήσης ενός συγκεκριμένου αρχείου πολυμέσου.


[επεξεργασία] Ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις εικόνων ή αποσπασμάτων κειμένων που δε δημοσιεύονται με κάποια ελεύθερη άδεια χρήσης αλλά περιλαμβάνονται εδώ με το επιχείρημα της κατ'εξαίρεση «εύλογης χρήσης» ή της «παράθεσης αποσπάσματος», το αιτιολογικό χρήσης τους αφορά στη συγκεκριμένη χρήση που γίνεται σε κάποιο άρθρο της Βικιπαίδειας και καμία διαβεβαίωση δεν παρέχεται για τον ίδιο ή για οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο χρήσης της εικόνας ή του κειμένου. Είναι πολύ πιθανό η διαφορετική χρήση της εικόνας ή του αποσπάσματος κειμένου, εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου εγκυκλοπαιδικού άρθρου, να αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

[επεξεργασία] Με απλά λόγια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέρος ή όλο το υλικό με όποιον τρόπο θέλετε! Για παράδειγμα, αν είστε δημοσιογράφος μπορείτε να αναδημιοσιεύεσετε οτιδήποτε από εδώ μέσα δηλαδή κείμενα, εικόνες, πολυμέσα με την προϋπόθεση φυσικά ότι αναφέρετε τους δημιουργούς και διατηρείτε την ίδια άδεια. Αν είστε δημιουργός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα, σενάρια, ιδέες ή ό,τι άλλο θέλετε σε δικές ταινίες τις οποίες μετά μπορείτε για παράδειγμα να τις ανεβάσετε στο διαδίκτυο, να τις υποβάλετε σε φεστιβάλ, ακόμα και να τις πουλήσετε υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι αναφέρετε τους δημιουργούς και διατηρείτε την ίδια άδεια. Ειδικά για την περίπτωση των φεστιβάλ πρέπει να προσέξετε οι όροι συμμετοχής στο φεστιβάλ να μην έρχονται σε σύγκρουση με την άδεια CC-BY-SA (γιατί κάποια φεστιβάλ ζητούν την προσωρινή αποκλειστικότητα όλων των πνευματικών δικαιωμάτων).

[επεξεργασία] Μόνο ένα πράγμα δεν μπορείτε κάνετε

Το μόνο πράγμα που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε την ίδια την ιδέα της βικινηματογραφικής παραγωγής του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε, δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε μια ταινία μεγάλου μήκους που να τιτλοφορείται ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε γιατί αυτό, αν και επιτρέπεται μέσω της άδειας CC-BY-SA, παραβιάζει κατάφωρα μια άλλη κατηγορία δικαιωμάτων των δημιουργών, τα ηθικά δικαιώματα.

Βασισμένο σε ανάλογο άρθρο της Βικιπαίδειας