Ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε:Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Ο Μεγάλος Έλληνας Οτιδήποτε, η πρώτη ανοικτή & ελεύθερη κινηματογραφική παραγωγή
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Περιεχόμενα

[επεξεργασία] Γενικός σκοπός

Αυτή η πολιτική καλύπτει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από τους διακομιστές του wiki παραγωγής του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε. Σε συμφωνία με την Πολιτική Διατήρησης Πληροφοριών, το wiki συλλέγει και διατηρεί το ελάχιστο ποσό προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που χρειάζονται για να εκπληρωθούν οι λειτουργικές ανάγκες του εγχειρήματος.

[επεξεργασία] Το κοινό και η συνεργατική φύση του εγχειρήματος

Το εγχείρημα αναπτύσσεται συνεργατικά από τους χρήστες του χρησιμοποιώντας το λογισμικό MediaWiki. Οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο διαδίκτυο (και αν δεν περιορίζεται αλλιώς γι'αυτό) μπορεί να επεξεργάζεται τις δημόσια επεξεργάσιμες σελίδες αυτού του ιστοτόπου με ή χωρίς να συνδέεται ως εγγεγραμμένος χρήστης. Κάνοντας αυτό, οι συντάκτες δημιουργούν ένα δημοσιευμένο έγγραφο, και μια δημόσια εγγραφή κάθε λέξης που έγραψαν, αφαίρεσαν ή άλλαξαν. Αυτή είναι μια δημόσια πράξη, και οι συντάκτες αναγνωρίζονται δημόσια ως οι συγγραφείς αυτών των αλλαγών. Όλες οι συνεισφορές που γίνονται σε ένα εγχείρημα, και όλες οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συνεισφορές, μη ανασταλτικά αδειοδοτούνται και μπορούν ελεύθερα να αντιγραφούν, παραπεμφθούν, επαναχρησιμοποιηθούν και προσαρμοστούν από τρίτα μέρη με λίγους περιορισμούς.

[επεξεργασία] Δραστηριότητες της κοινότητας του εγχειρήματος

Γενικά, αυτή η Πολιτική αφορά μόνο ιδιωτικές πληροφορίες που αποθηκεύονται ή κρατούνται από την κοινότητα, που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες.

Αλληλεπιδράσεις με το εγχείρημα που δεν καλύπτονται από αυτή την Πολιτική περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς περιορισμό, στοιχεία της περιήγησης και επεξεργασίας σελίδων, χρήση της λειτουργίας αποστολής e-mail του wiki, εγγραφή και αποστολή μηνυμάτων σε λίστες ταχυδρομείου που λειτουργούν από την κοινότητα, και επικοινωνία με εθελόντές μέσω του συστήματος ticket ("OTRS") της κοινότητας. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να αποκαλύψουν την διεύθυνση IP του συνεισφέροντος, και πιθανώς άλλες προσωπικές πληροφορίες, αδιακρίτως στο γενικό κοινό, ή σε συγκεκριμένες ομάδες εθελοντών που δρουν ανεξάρτητα από την κοινότητα.

Οι χρήστες μπορεί επίσης να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους εκτός των ιστοτόπων της κοινότητας, μέσω e-mail, IRC ή άλλα chat, ή ανεξάρτητους ιστότοπους, και θα πρέπει να ζυγίζουν το ανάλογο ρίσκο, και την προσωπική τους ανάγκη για ιδιωτικότητα, πριν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους επικοινωνίας.

[επεξεργασία] Λογαριασμοί χρηστών και συγγραφή

Το εγχείρημα δεν απαιτεί από τους συντάκτες να εγγράφονται σε αυτό. Οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί χωρίς να συνδέεται με ένα όνομα χρήστη, και σε αυτή την περίπτωση θα αναγνωρίζεται από την δικτυακή διεύθυνση IP. Οι χρήστες που εγγράφονται αναγνωρίζονται από το όνομα χρήστης της επιλογής τους. Οι χρήστες επιλέγουν ένα κωδικό, που είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ακεραιότητας του λογαριασμού τους. Εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να αποκαλύψει, ή εκ γνώσεως να εκθέσει, είτε τους κωδικούς των χρηστών και/ή τα cookies που δημιουργούνται για να ταυτοποιηθεί ο χρήστης. Άπαξ και δημιουργηθούν, οι λογαριασμοί χρηστών δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Μπορεί να είναι δυνατό για ένα όνομα χρήστη να αλλάξει, εξαρτώμενο από την πολιτική του εγχειρήματος. Το εγχείρημα δεν εγγυάται ότι ένα όνομα χρήστη θα αλλάξει κατόπιν αίτησης.

[επεξεργασία] Σκοπός της συλλογής των προσωπικών πληροφοριών

Η κοινότητα του εγχειρήματος περιορίζει την συλλογή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών χρήστη σε σκοπούς που υπηρετούν την ευμάρειά του, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στους ακόλουθους:

  • Για να ενδυναμώσει την δημόσια αξιοπιστία του. Η κοινότητα του εγχειρήματος αναγνωρίζει ότι οποιοδήποτε σύστημα είναι αρκετά ανοικτό για να επιτρέπει την μέγιστη πιθανή συμμετοχή του γενικού κοινού θα είναι επίσης ευπαθές σε ορισμένα είδη κατάχρησης και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς. Η κοινότητα του εγχειρήματος έχει εγκαθιδρύσει ένα αριθμό μηχανισμών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση τέτοιων ενοχλητικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, κατά την έρευνα κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποψίας χρήσης κακόβουλων "μαριονετών" (διπλών λογαριασμών), βανδαλισμού, παρενόχλησης άλλων χρηστών, ή ενοχλητικής συμπεριφοράς, οι διευθύνσεις IP των χρηστών (προερχόμενες είτε από τα αρχεία ή από εγγραφές στην βάση δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση της πηγής (ή των πηγών) της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μοιραστούν μεταξύ χρηστών με δικαιώματα διαχείρισης που εντέλλονται από την κοινότητα για να προστατεύουν το εγχείρημα.
  • Για την παραχώρηση στατιστικών ιστοτόπων. Η κοινότητα του εγχειρήματος καταγράφει για στατιστικούς λόγους πηγαίες αρχειακές πληροφορίες από τις επισκέψεις χρηστών. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σελίδων με τα στατιστικά των ιστοτόπων. Οι πηγαίες αρχειακές πληροφορίες δεν δίδονται δημόσια.
  • Για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Αρχειακές πληροφορίες μπορεί να εξετάζονται από προγραμματιστές κατά την πορεία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και την ανίχνευση μη σωστά συμπεριφερόμενων web spiders που επιβαρύνουν τον ιστότοπο.

[επεξεργασία] Λεπτομέρεις της διαχείρισης πληροφοριών

[επεξεργασία] Γενικές προσδοκίες

[επεξεργασία] IP και άλλες τεχνικές πληροφορίες

Όταν ένας επισκέπτης ζητά ή διαβάζει μια σελίδα, ή στέλνει e-mail σε ένα διακομιστή του εγχειρήματος, δεν συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες από ότι συλλέγεται τυπικά από τους ιστότοπους. Η κοινότητα του εγχειρήματος μπορεί να κρατά πηγαία αρχεία τέτοιων συναλλαγών, αλλά αυτά δεν θα δημοσιοποιηθούν ή θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση νομοταγών χρηστών.
Όταν μια σελίδα επεξεργάζεται από ένα συνδεδεμένο χρήστη, ο διακομιστής εμπιστευτικά αποθηκεύει την σχετική πληροφορία IP για μια περιορισμένη χρονική περίοδο. Αυτή η πληροφορία διαγράφεται αυτόματα μετά από μια ορισμένη περίοδο. Για χρήστες που δεν συνδέονται, η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται είναι δημόσια και μόνιμα αναφέρεται ως ο συντάκτης της επεξεργασίας. Μπορεί να είναι δυνατό για ένα τρίτο μέρος να αναγνωρίσει την συντάκτη από αυτή την διεύθυνση IP σε συνδυασμό με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Η σύνδεση με ένα καταχωρημένο όνομα χρήστη επιτρέπει καλύτερη διατήρηση της ιδιωτικότητας.

[επεξεργασία] Cookies

Οι ιστότοποι τοποθετούν ένα cookie προσωρινής συνεδρίας στον υπολογιστή του επισκέπτη όταν επισκέπτεται μια σελίδα του εγχειρήματος. Οι αναγνώστες που δεν σκοπεύουν να συνδεθούν ή να επεξεργαστούν μπορούν να αρνηθούν αυτό το cookie• θα διαγραφεί με την λήξη της συνεδρίας του browser. Περισσότερα cookies μπορεί να τεθούν όταν κάποιος συνδέεται, ώστε να διατηρηθεί η κατάσταση σύνδεσης. Αν κάποιος αποθηκεύσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του στον browser του, η πληροφορία θα αποθηκευτεί για μέχρι 30 ημέρες, και αυτή η πληροφορία θα ξαναστέλνεται στον διακομιστή σε κάθε επίσκεψη στο εγχείρημα. Συνεισφέροντες που χρησιμοποιούν ένα δημόσιο υπολογιστή που δεν θέλουν να φαίνεται το όνομα χρήστη τους σε μελλοντικούς χρήστες του υπολογιστή θα πρέπει να καθαρίζουν τα cookies μετά την χρήση.

[επεξεργασία] Ιστορικό σελίδων

Επεξεργασίες ή άλλες συνεισφορές στο εγχείρημα, στα άρθρα του, σελίδες χρήστη και σελίδες συζήτησης γενικά διατηρούνται για πάντα. Η αφαίρεση κειμένου από το εγχείρημα δεν το διαγράφει μόνιμα. Κανονικά, στο εγχείρημα, οποιοσδήποτε μπορεί να κοιτάξει σε μια προηγούμενη έκδοση ενός άρθρου και να δει τι υπήρχε εκεί. Ακόμη και αν ένα άρθρο "διαγραφεί", ένα χρήστης που του έχει εμπιστευθεί ένα υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης μπορεί ακόμη να κοιτάξει τι έχει αφαιρεθεί από την δημόσια θέα. Πληροφορίες μπορούν να διαγραφούν από άτομα με πρόσβαση στους διακομιστές της κοινότητας του εγχειρήματος, αλλά πέρα από την σπάνια περίπτωση όπου από την κοινότητα απαιτείται η διαγραφή του ιστορικού επεξεργασίας κατά απαίτηση μιας δικαστικής εντολής ή ισοδύναμης νομικής διαδικασίας, δεν δίνεται εγγύηση ότι μια τέτοια μόνιμη διαγραφή θα πραγματοποιηθεί.

[επεξεργασία] Συνεισφορά χρήστη

Οι συνεισφορές χρήστη επίσης αρχειοθετούνται και διατίθενται δημόσια. Οι συνεισφορές χρήστη αρχειοθετούνται σύμφωνα με την κατάσταση εγγραφής και σύνδεσης. Δεδομένα για τις συνεισφορές χρήστη, όπως οι χρόνοι κατά τους οποίους έκανε επεξεργασία ο χρήστης και ο αριθμός επεξεργασιών που μπορεί να έχει κάνει, είναι δημόσια διαθέσιμα μέσω καταλόγων συνεισφορών χρηστών, και σε μορφές αρχείου που δημοσιεύονται από άλλους χρήστες.
[επεξεργασία] Ανάγνωση εγχειρήματος
Δεν συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστες και άλλους επισκέπτες που διαβάζουν σελίδες από ότι συλλέγεται τυπικά από τους ιστότοπους. Πέρα από τα παραπάνω αρχεία πηγαίων δεδομένων που συλλέγονται για γενικούς σκοπούς, οι επισκέψεις σελίδων δεν εκθέτουν δημόσια την ταυτότητα ενός επισκέπτη. Δειγματικά αρχεία πηγαίων δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν την διεύθυνση IP οποιοδήποτε επισκέπτη, αλλά δεν αναπαράγονται δημόσια.
[επεξεργασία] Επεξεργασία στο εγχείρημα
Επεξεργασίες σε σελίδες του εγχειρήματος αναγνωρίζονται από το όνομα χρήστη ή την διεύθυνση IP του συντάκτη, και το ιστορικό επεξεργασιών αρχειοθετείται κατά συντάκτη σε ένα κατάλογο συνεισφορών. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόνιμα στο εγχείρημα.
Συνδεδεμένοι εγγεγραμμένοι χρήστες:
Συνδεδεμένοι χρήστες δε εκθέτουν την διεύθυνση IP τους στο κοινό εκτός από περιπτώσεις κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένου του βανδαλισμού μιας σελίδας wiki από τον χρήστη ή άλλο χρήστη με την ίδια διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP ενός χρήστη αποθηκεύεται στους διακομιστές wiki για ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να ιδωθεί από τους διαχειριστές των διακομιστών και χρήστες που τους έχει δοθεί πρόσβαση CheckUser.
Πληροφορίες διεύθυνσης IP, και η σχέση της με κάποια ονόματα χρήστη που την μοιράζονται, μπορεί να δημοσιοποιηθούν υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις (δείτε παρακάτω).
Συντάκτες που χρησιμοποιούν ένα εταιρικό διακομιστή email από το σπίτι ή τηλεπικοινωνούν μέσω μιας DSL ή καλωδιακής σύνδεσης διαδικτύου, είναι πιθανά εύκολο να αναγνωριστούν από την διεύθυνση IP τους, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι εύκολο να διασταυρωθούν/ταυτοποιηθούν όλες οι συνεισφορές στο εγχείρημα που έγιναν από αυτή την IP. Η χρήση ενός ονόματος χρήστη είναι ένας καλύτερος τρόπος για την διατήρηση της ιδιωτικότητας σε μια τέτοια περίπτωση.
Μη συνδεδεμένοι εγγεγραμμένοι χρήστες και μη εγγεγραμμένοι χρήστες:
Συντάκτες που δεν έχουν συνδεθεί μπορεί να αναγνωριστούν από την δικτυακή διεύθυνση IP τους. Ανάλογα με την σύνδεση του καθενός, αυτή η διεύθυνση IP μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη έως ένα μεγάλο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή περισσότερο ειδικά έως ένα σχολείο, χώρο εργασίας ή σπίτι. Μπορεί να είναι πιθανό με τη χρήση αυτής της πληροφορίας σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του στυλ επεξεργασίας και προτιμήσεων, να αναγνωριστεί ένας συγγραφέας ολοκληρωτικά.
[επεξεργασία] Συζητήσεις
Σελίδες συζήτησης σε wiki:
Κάθε επεξεργάσιμη σελίδα μπορεί θεωρητικά να είναι ο τόπος μιας συζήτησης. Γενικά, συζητήσεις στο εγχείρημα πραγματοποιούνται σε σελίδες συζήτησης χρήστη (σχετιζόμενες με συγκεκριμένους χρήστες), σε σελίδες συζήτησης άρθρου (σχετιζόμενες με συγκεκριμένα άρθρα) ή σε σελίδες ειδικά σχεδιασμένες για να λειτουργούν ως forum (π.χ. η Αγορά). Οι προσδοκίες ιδιωτικότητας εφαρμόζονται στις σελίδες συζήτησης με τον ίδιο τρόπο όπως και οπουδήποτε αλλού.
Μέσω email:
Δεν απαιτείται από τους χρήστες να καταχωρήσουν μια διεύθυνση email όταν εγγράφονται. Οι χρήστες που καταχωρούν μια ισχύουσα διεύθυνση email μπορούν να επιτρέψουν σε άλλους συνδεδεμένους χρήστες να τους στείλουν email μέσω του wiki. Όταν λαμβάνεται ένα email από άλλους χρήστες μέσω αυτού του συστήματος, η διεύθυνση email σας δεν αποκαλύπτεται σε αυτούς. Όταν επιλέξετε να στείλετε ένα email σε άλλους χρήστες, η διεύθυνση email σας εμφανίζεται ως ο αποστολέας.
Η διεύθυνση email που καταχωρείται στις προτιμήσεις χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοινότητα του εγχειρήματος για επικοινωνία. Χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί δεν έχουν μια ισχύουσα διεύθυνση email δεν θα μπορούν να αρχικοποιήσουν τον κωδικό τους εάν τον χάσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, οι χρήστες μπορεί να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές διακομιστών της κοινότητας για να βάλουν μια νέα διεύθυνση email. Ένας χρήστης μπορεί να αφαιρέσει την διεύθυνση email από τις προτιμήσεις του σε οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να μην χρησιμοποιηθεί. Ιδιωτική επικοινωνία μεταξύ χρηστών μπορεί να αποθηκευτεί κατά την ευχέρεια των χρηστών και δεν υπόκειται στην πολιτική της κοινότητας του εγχειρήματος.
Σε λίστες ταχυδρομείου:
Οι διευθύνσεις email που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και την αποστολή μηνυμάτων σε λίστες ταχυδρομείων του εγχειρήματος εκτίθενται σε άλλους συνδρομητές. Τα αρχεία των περισσότερων τέτοιων λιστών ταχυδρομείου είναι δημόσια, και αναζητήσεις σε δημόσια αρχεία μπορεί να γίνονται στον Ιστό. Οι διευθύνσεις των συνδρομητών μπορεί επίσης να παρατίθενται σε μηνύματα άλλων χρηστών. Αυτές οι διευθύνσεις email και οποιαδήποτε μηνύματα αποστέλονται σε μια λίστα ταχυδρομείου μπορεί να αρχειοθετούνται και μπορεί να παραμένουν διαθέσιμα στο κοινό μόνιμα.
Μέσω του OTRS:
Ορισμένες διευθύνσεις email (όπως η info παπάκι thegreatgreekwhatecer τελεία gr) προωθούν τα μηνύματα σε μια ομάδα εθελοντών που τους έχει εμπιστευτεί η κοινότητα του εγχειρήματος για να χρησιμοποιούν ένα ticket system, όπως το OTRS, για να τα απαντούν. Μηνύματα που στέλνονται σε αυτό το σύστημα δεν είναι δημόσια ορατά, αλλά εθελοντές που έχουν επιλεχθεί από την κοινότητα θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η ομάδα του συστήματος μπορεί να συζητήσει τα περιεχόμενα των ληφθέντων μηνυμάτων με άλλους συνεισφέροντες προκειμένου να απαντήσουν επιτυχώς. Μηνύματα προς ιδιωτικές διευθύνσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της κοινότητας του εγχειρήματος μπορεί επίσης να προωθηθεί στην ομάδα OTRS. Αυτά τα μηνύματα και οι διευθύνσεις email μπορεί να αποθηκευτούν από μέλη της ομάδας OTRS και οποιαδήποτε υπηρεσία email χρησιμοποιούν, και μπορεί να παραμείνουν διαθέσιμα σε αυτούς.
Στο IRC:
Τα κανάλια IRC ή άλλα μέσα chat όπως κάποιο messenger δεν είναι επίσημα μέρος της κοινότητας του εγχειρήματος και δεν λειτουργούν σε ελεγχόμενους από την κοινότητα διακομιστές. Η διεύθυνση IP χρηστών που κάνουν συνομιλίες μέσω μιας τέτοια υπηρεσίας μπορεί να εκτίθενται σε άλλους συμμετέχοντες. Η ιδιωτικότητα χρηστών του IRC μπορεί να προστατευθεί μόνο σύμφωνα με τις πολιτικές της αντίστοιχης υπηρεσίας και καναλιού. Διαφορετικά κανάλια έχουν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με το αν μπορούν να δημοσιευθούν αρχεία των συνομιλιών.

[επεξεργασία] Πρόσβαση σε και απελευθέρωση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών

Πρόσβαση:

Το εγχείρημα λειτουργείται κυρίως από εθελοντές συνεισφέροντες. Ορισμένοι χρήστες επιλέγονται από την κοινότητα για να τους δοθεί προνομιακή πρόσβαση. Για παράδειγμα, για ένα χρήστη του wiki παραγωγής του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε, τα επίπεδα πρόσβασης χρήστη στο wiki προσδιορίζονται από την παρουσία του χρήστη σε διάφορες "ομάδες χρηστών". Τα δικαιώματα ομάδων χρηστών και τα μέλη των ομάδων είναι προσβάσιμα στο εγχείρημα από την σελίδα Ειδικό:ΚατάλογοςΔικαιωμάτωνΧρηστών.

Άλλοι χρήστες που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς να περιορίζονται, τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο OTRS, ή τις λειτουργίες CheckUser και Oversight, χρήστες που εκλέγονται από την κοινότητα του εγχειρήματος για να υπηρετήσουν ως επίτροποι ή διαιτητές, υπάλληλοι της κοινότητας, σύμβουλοι, εντεταλμένοι και συνεργάτες της κοινότητας, και προγραμματιστές και άλλοι με υψηλά επίπεδα πρόσβασης στους διακομιστές.

Η πρόσβαση και δημοσίευση αυτών των πληροφοριών κυβερνάται από την πολιτική πρόσβασης σε μη δημόσια δεδομένα, όπως και ειδικές πολιτικές που καλύπτουν κάποιες από τις εν λόγων λειτουργίες. Η κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ άλλων προνομιούχων χρηστών δεν θεωρείται "διακίνηση".

Απελευθέρωση: Πολιτική για Απελευθέρωση Δεδομένων

Είναι πολιτική της κοινότητας του εγχειρήματος ότι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται στα αρχεία των διακομιστών, ή μέσω εγγραφών στην βάση δεδομένων μέσω της λειτουργίας CheckUser, ή άλλων μη δημόσια διαθέσιμων μεθόδων, μπορεί να απελευθερωθούν από εθελοντές ή υπαλλήλους της κοινότητας, σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Ως ανταπόκριση μιας έγκυρης δικαστικής εντολής ή άλλης υποχρεωτικής απαίτησης από υπηρεσίες επιβολής του νόμου,
  2. Με άδεια του εμπλεκόμενου χρήστη,
  3. Όταν είναι απαραίτητο για την διερεύνηση παραπόνων κατάχρησης,
  4. Όπου οι πληροφορίες αφορούν ανάγνωση σελίδων από ένα web spider ή bot και η παρουσίασή τους είναι απαραίτητη για την επίδειξη ή επίλυση τεχνικών προβλημάτων,
  5. Όπου ο χρήστης έχει βανδαλίσει άρθρα ή επίμονα λειτουργούσε με παρενοχλητικό τρόπο, πληροφορίες μπορεί να απελευθερωθούν σε ένα πάροχο υπηρεσιών, ή άλλο τρίτο μέρος για να βοηθήσει στην στόχευση IP blocks, ή για να βοηθήσει στην σύνταξη μιας αναφοράς παραπόνων σε ένα σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου,
  6. Όπου είναι λογικά απαραίτητο για να προστατευθούν τα δικαιώματα, η ιδιοκτησία ή η ασφάλεια της κοινότητας του εγχειρήματος, των χρηστών του ή του κοινού.

Εκτός αυτών που περιγράφονται παραπάνω, η πολιτική της κοινότητας του εγχειρήματος δεν επιτρέπει την διακίνηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών κάτω από άλλες περιστάσεις.

Πρόσβαση τρίτων μερών και ενημέρωση εγγεγραμμένων χρηστών κατά την λήψη νομικής διαδικασίας:

Ως γενική αρχή, η πρόσβαση σε, και διατήρηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών στο εγχείρημα θα πρέπει να είναι ελάχιστη και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εσωτερικά για να εξυπηρετήσει την ευμάρειά του. Περιστασιακά, ωστόσο, η κοινότητα του εγχειρήματος μπορεί να λάβει μια νομική εντολή ή άλλη υποχρεωτική αίτηση από μια υπηρεσία επιβολής του νόμου ή δικαστήριο ή ισότιμη κυβερνητική υπηρεσία που απαιτεί την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με ένα εγγεγραμμένο χρήστη, και μπορεί να ορίζεται από τον νόμο να ικανοποιηθεί η αίτηση. Στο γεγονός μιας τέτοιας νομικά υποχρεωτικής απαίτησης, η κοινότητα του εγχειρήματος θα επιχειρήσει να ενημερώσει τον εμπλεκόμενο χρήστη εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την άφιξη μιας τέτοιας εντολής στέλνοντας μια ειδοποίηση με email στην διεύθυνση email (αν) που ο εμπλεκόμενος χρήστης έχει καταχωρήσει στις προτιμήσεις του.

Η κοινότητα του εγχειρήματος δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σε ένα χρήστη που λαμβάνει μια τέτοια ειδοποίηση σχετικά με τον νόμο ή την κατάλληλη απάντηση στην νομική εντολή. Η κοινότητα του εγχειρήματος σημειώνει, ωστόσο, ότι τέτοιοι χρήστες μπορεί να έχουν το νομικό δικαίωμα να αρνηθούν ή να περιορίσουν αυτές τις πληροφορίες στο δικαστήριο. Χρήστες που επιθυμούν να αντιταχθούν σε μια δικαστική εντολή ή άλλη υποχρεωτική απαίτηση θα πρέπει να αναζητήσουν νομική συμβουλή σχετικά με τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που πιθανό να υπάρχουν.

Αν η κοινότητα του εγχειρήματος λάβει μια δικαστική αίτηση για αναίρεση ή άλλο περιορισμό της εντολής ως αποτέλεσμα ενεργειών του χρήστη ή των δικηγόρων του, η κοινότητα του εγχειρήματος δεν θα κοινοποιήσει τις αιτούμενες πληροφορίες έως ότου λάβει μια εντολή από το δικαστήριο για να το κάνει.

Δεν απαιτείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες να καταχωρήσουν μια διεύθυνση e-mail. Ωστόσο, όταν ένα εμπλεκόμενος εγγεγραμμένος χρήστης δεν έχει καταχωρήσει μια διεύθυνση email, η κοινότητα του εγχειρήματος δεν θα μπορεί να ειδοποιήσει τον εμπλεκόμενο χρήστη με ιδιωτικά μηνύματα email όταν λάβει τέτοιες αιτήσεις από υπηρεσίες επιβολής του νόμου για κοινοποίηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη.

[επεξεργασία] Αποποίηση

Η ομάδα παραγωγής του Μεγάλου Έλληνα Οτιδήποτε πιστεύει ότι η διατήρηση και συντήρηση της μη κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μια σημαντική αξία. Αυτή η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, μαζί με άλλες πολιτικές, ψηφίσματα και ενέργειες της ομάδας παραγωγής, αντιπροσωπεύει μια δέσμευση για την προάσπιση της ασφάλειας των περιορισμένων πληροφοριών χρήστη που συλλέγονται και διατηρούνται στους διακομιστές μας. Ωστόσο, η ομάδα παραγωγής δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες χρήστη θα παραμείνουν ιδιωτικές. Αναγνωρίζουμε ότι, παρά την δέσμευση και τους κόπους μας να προστατεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, αποφασισμένα άτομα μπορεί να αναπτύξουν εξόρυξη πληροφοριών και άλλες μεθόδους για να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες και να τις κοινοποιήσουν. Για αυτό τον λόγο, η ομάδα παραγωγής δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση για μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παραχωρήθηκαν κατά την διάρκεια συμμετοχής σε Εγχειρήματα της ομάδας παραγωγής ή σχετιζόμενες κοινότητες.